αφίσα ενάντια στην κουλτούρα του βιασμού

αφίσα ενάντια στην κουλτούρα του βιασμού. τυπώθηκε και κολλήθηκε το δεκέμβρη του 2011 στην αθήνα

Comments are closed.