μικροφωνική για αλληλεγγύη στις διωκόμενες οροθετικές

αφίσα που καλεί σε μικροφωνική αλληλεγγύης στις διωκόμενες οροθετικές. συνδιοργανώθηκε με τις ομάδες mιγαδα και QV το Μάιο του 2012 στην αθήνα

Comments are closed.